ytongyd

Buduj efektywniej z gotowymi nadprożami

Belki Ytong YD to nadproża zaprojektowane do przekrywania otworów w nienośnych ścianach działowych z bloczków Ytong o grubości 7,5 i 10 cm. Maksymalna szerokość przekrywanego otworu wynosi 102 cm.

Nadproża Ytong YD