ytongyf1

Buduj efektywniej z prefabrykowanymi nadprożami

Nadproża zespolone Ytong YF umożliwiają przekrywanie otworów o szerokości nawet do 250 cm. W zależności od grubości muru elementy nadprożowe układa się pojedynczo, podwójnie lub potrójnie. Nie wymagają ocieplenia, dzięki czemu można stosować je w ścianach jednowarstwowych Ytong EnergoUltra+.

Nadproża Ytong YF