Foto-sets-Text-Image-2-Zaprawy-XL-660x396

Zaprawy murarskie Silka

Ściany z bloków silikatowych stosowane są w budynkach o wysokich wymaganiach konstrukcyjnych i akustycznych. Zaprawa do murów wapienno-piaskowych powinna również charakteryzować się wysoką wytrzymałością na ściskanie i bardzo dobrą izolacyjnością akustyczną. Pod tym względem bezkonkurencyjne są systemowe zaprawy Silka.

Dlaczego warto murować z użyciem systemowych zapraw Silka?

Zaprawa Ytong-Silka FIX X100

Zaprawa Ytong-Silka FIX X100 przeznaczona jest do murowania ścian z bloków Silka i bloczków Ytong. Sprawdzona pod kątem kompatybilności z systemami Silka i Ytong zapewnia wysoką wytrzymałość oraz izolacyjność termiczną i akustyczną ścian.

0,53W/(mK) – współczynnik przewodzenia ciepła λ10,dry (P = 90%).

10N/mm² – wytrzymałość na ściskanie – M10.

Zaprawa Silka Tempo FIX X210

Najlepsza zaprawa przeznaczona do murowania ścian z wielkoformatowych bloków wapienno-piaskowych. Zwiększona grubość ziarna ułatwia pozycjonowanie masywnych elementów murowych Silka Tempo.

0,53W/(mK) – współczynnik przewodzenia ciepła λ10,dry (P = 90%).

10N/mm² – wytrzymałość na ściskanie – M10.

Zamów bezpłatną wycenę